چرا رقبا مغازه‌هایشان را کنار هم باز می‌کنند؟

اگر بخواهید موبایل بخرید، به احتمال زیاد به خیابان حافظ مراجعه می‌کنید. اما برای خرید لباس کودک باید تا خیابان بهار جنوبی بروید. حالا اگر در همان روز بخواهید کتاب هم بخرید، باید سری به خیابان انقلاب بزنید. اما چرا تمام فروشگاه‌های مشابه یکجا جمع شده‌اند؟

بهینه‌ترین حالت این است که موبایل‌فروشی‌ها، فروشگاه‌های لباس کودک و کتاب‌فروشی‌ها در سطح شهر پخش شوند که هر کس در هر جایی از شهر، با کمترین جابجایی بتواند موبایل، لباس کودک و کتاب بخرد. این حالت برای فروشنده‌ها هم بهتر است، چون در زمان کمتر می‌توانند اجناس بیشتری بفروشند. اما چرا فروشنده‌ها راه‌حلی تا این حد ساده و موثر را نادیده می‌گیرند؟

در این ویدیو می‌بینیم که این پدیده توضیحی علمی دارد. «جان نش» به خاطر مدل‌سازی تئوری بازی‌ها در سال ۱۹۹۴ جایزه نوبل دریافت کرد.

 

Some More Cool Projects